Příprava dotačních titulů pod taktovkou NOKu

V podcastu vás hned dva představitelé Ministerstva pro místní rozvoj nechají nahlédnout do kuchyně tzv. Národní orgánu pro koordinaci, který zodpovídá za přípravu současných dotačních mechanismů. Představí vám mimo jiné také novou podobu Integrovaného regionálního operačního programu a jak s tím souvisí téma energetických úspor.