Sokolovna v Křivoklátě

Zatímco Sokolové nám kdysi s tatíčkem Masarykem postavili První republiku, Sokolovny nadále působí i v současnosti jako významný tmel komunit v českých městech a obcích.

Objekty Sokoloven jsou v mnoha případech zastaralé a využívající fosilní paliva, renovace a modernizace jejich energetického provozu je proto na místě. Komplexní renovace objektu Sokolovny Křivoklát vám dá vodítko, jak přistoupit k modernizaci obdobných budov v oblasti sportovní infrastruktury a kde hledat úspory energií.

Poslechněte si podcast