Nemocnice v Jihlavě má pod kontrolou i svou energetiku

Přívětivé energetické hospodářství.
I tak by se dal nazvat současný přístup k nové energetice správě budovy nemocnice v Jihlavě.

Kompletní výměna starých způsobů. Modernizace technologií pro výrobu tepla a páry, vedla k celé řadě nových technologií, které nemocnici ušetří více než 4 000 000 Kč ročně. Hlavním zdrojem úspor je nejen kaskáda kotlů a výroba vlastní energie, ale třeba také výměna osvětlení či chytrý způsob řízení vytápění v jednotlivých pokojích. „Řízení energetického managementu, řízení technologických změn si převzali lidi, kteří energetice rozumí“, říká ředitel nemocnice Lukáš Velev a potvrzuje tím, že dobře nastavené EPC projekty nejenže mají smysl a ušetří nemalé finanční prostředky, ale také pomohou přinést kvalitnější prostředí ve veřejných budovách kritické infrastruktury.