Odpad jako zdroj energie

Doba se mění a řada firem dnes vidí odpad ne jako problém, ale jako příležitost.

Takové myšlení si nastavila také finanční skupina EFG, která postavila unikátní bioplynovou stanici v Rapotíně v podhůří Jeseníků. Jejich „bioplynka“ dokáže přeměnit gastro odpad na zdroje energie jako jsou elektřina, teplo či biometan. Právě výroba biometanu z takového odpadu je v komerčních podmínkách v Česku stále ojedinělá, stejně jako technologie separace biologického materiálu, kterou využívá.

Celý projekt představuje cirkulární ekonomiku v praxi a ukazuje, jaké výhody z něho plynou pro obce, města a jejich občany. O těchto tématech a kontextu současné legislativy a závazků státu ke zvyšování recyklace odpadu a konci skládkování v roce 2030 si NCEÚ povídalo s hostem podcastu Tomášem Voltrem, výkonným ředitelem holdingu EFG.

Poslechněte si podcast